close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 30 maja 2017

  Polska oficjalnie zgłosiła swoją kandydaturę do Rady Bezpieczeństwa ONZ na kadencję 2018-2019 w marcu 2009 r. Wybory do Rady Bezpieczeństwa ONZ na kadencję 2018-2019 odbędą się w czerwcu 2017 r. w Nowym Jorku. Zgromadzenie Ogólne ONZ dokona wtedy wyboru pięciu spośród dziesięciu niestałych członków RB.

  Jeśli Polsce uda się uzyskać mandat niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, to nasza kadencja w Radzie rozpocznie się 1 stycznia 2018.

   

  Rola Rady Bezpieczeństwa ONZ

   

  Rada Bezpieczeństwa pozostaje głównym, międzynarodowym organem odpowiedzialnym za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa, którego decyzje są wiążące dla wszystkich państw członkowskich ONZ.

   

  Członkostwo w wyjątkowym gronie

   

  Członkostwo w Radzie podnosi międzynarodową rangę i prestiż kraju, a także może stanowić skuteczny instrument promocji dokonań państwa w kwestiach szeroko związanych z międzynarodowym pokojem i bezpieczeństwem. Z tego m.in. powodu o niestałe członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w najbliższych latach ubiega się szereg państw UE, jak np. Niemcy, Belgia, Estonia, Rumunia, Irlandia, prowadząc niekiedy do ostrej rywalizacji między państwami konkurującymi o te same miejsca między bliskimi sobie krajami. Ponadto państwa aspirujące do roli ważnych graczy w swoich regionach lub mające aspiracje odgrywania większej globalnej roli (np. Brazylia, Indie, Pakistan, RPA, Niemcy, Japonia) starają się zasiadać w RB regularnie w odstępach kilkuletnich.

   

  Możliwość aktywnego udziału w pracach Rady

   

  Członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa da Polsce także wyjątkową możliwość aktywniejszego włączenia się w działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego i realizacji najważniejszych celów ONZ. Nasze członkostwo w Radzie można potraktować jako element zwiększonego zaangażowania Polski w sprawy globalne i budowania pozycji wobec krajów pozaeuropejskich, dla których w znacznym stopniu ONZ pozostaje jednym z zasadniczych punktów odniesienia.

   

  Hasło kampanii

   

  Przekaz polityczny oraz obszary priorytetowego zaangażowania i  aktywności RP zostały powiązane z trzema hasłami naszej kampanii, które jednocześnie definiują Polskę jako kraj kandydujący do Rady, tj. Solidarity-Responsibility-Commitment (Solidarność, Odpowiedzialność, Zaangażowanie).

   

  Oficjalny hasztag kampanii w mediach społecznościowych to: #PL4UNSC


  MSZ

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: