close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • NAUKA W POLSCE

 • Fundacja Międzynarodowy Instytut Edukacji zaprasza wszystkie młode osoby, które chcą uczyć się w Polsce (Warszawa), do Polonijnego Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego KLASYK i Bursy INTER

   

   

  Kwestionariusz kandydata

  Dress code

   

  Szczegółowe informacje na stronie: www.plon-klasyk.pl

   

   


  Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawcówzaprasza osoby ambitne po 9 klasie,pragnące zdobyć dobre wykształcenie w Polsce w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium św. Stanisława Kostki KSW
  Nasze Liceum od 11 lat kształci młodzież polskiego pochodzenia ze Wschodu i ma duże doświadczenie w tym zakresie. Znajomość języka polskiego nie decyduje o przyjęciu do Szkoły!
  Dla nas liczy się chęć do nauki i determinacja w zdobywaniu wiedzy. Jesteśmy Szkołą katolicką, więc poszukujemy osób, które wyznają wspólne z nami wartości oraz chcą się rozwijać i kształtować w oparciu o nauczanie Kościoła katolickiego.
  Uczniom przyjętym do Szkoły spoza Polski zapewniamy zamieszkanie w internacie przyszkolnym.
  Od kandydatów oczekujemy:
  - udokumentowanego polskiego pochodzenia;
  - wysokiej średniej ocen (min. 4,0);
  - wzorowego zachowania (potwierdzonego opinią parafii lub organizacji polonijnej).
  Wymagane dokumenty:
  - kwestionariusz (do pobrania na stronie);
  - oceny za I semestr;
  - opinia parafii i/lub organizacji polonijnej;
  - kserokopia pierwszej strony paszportu.
  Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym – o ile uczeń zostanie przyjęty do Szkoły – muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  Osoby, które pomyślne przejdą wstępną rekrutację, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydat otrzyma po rozmowie.
  Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów faxem, mailem lub pocztą najpóźniej do 15 maja 2014 r. na adres szkoły:
  Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne
  Kolegium św. Stanisława Kostki
  ul. Bobrowiecka 9 budynek A, 00-728 Warszawa
  tel. +48 22 559 21 10; fax +48 22 840 71 12
  e-mail: rekrutacja.kolegium@gmail.com

  Wszystkich uczniów obowiązuje odpłatność na tzw. fundusz szkolny, który dofinansowuje m.in. koszt utrzymania w internacie, ubezpieczenie zdrowotne miesięczne i koszty przejazdów edukacyjnych.
  Informacje o Szkole znajdują się na naszej stronie internetowej
  www.liceumpolonijne.edu.pl

   

  KWESTIONARIUSZ
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: